CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT HỖ TRỢ TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG KHIẾU TIẾNG ANH Ở BẬC TIỂU HỌC


Chương trình “Anh văn thiếu nhi” được thiết kế nhằm giúp các em làm quen với tiếng Anh, nắm vững căn bản để học nâng cao.

Chương trình đặc biệt hỗ trợ tiếng Anh tăng cường và phát triển năng khiếu tiếng Anh ở bậc tiểu học. Với giáo trình “Family and Friends” được áp dụng rộng rãi trong hệ thống giáo dục tiểu học giúp các em phát triển tự nhiên kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh.

THỜI LƯỢNG ĐÀO TẠO

18 giờ/tháng chia ra 3 buổi/tuần, 1.5 giờ/buổi, trong đó có 2 buổi Giảng viên người Việt và 1 buổi Giảng viên người nước ngoài.

Học viên được giới thiệu mua giáo trình gốc “Family & Friends” của Nhà xuất bản trường Đại học Oxford (Oxford University Press – OUP)

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

CẤP ĐỘ STARTERS

Starters 1

63 giờ

Family & Friends 1

Starters 2

63 giờ

Family & Friends 1

Starters 3

63 giờ

Family & Friends 2

Starters 4

63 giờ

Family & Friends 2

Cambridge Starters

36 giờ

Cambridge Starters Tests

 CẤP ĐỘ MOVERS

 Movers 1

72 giờ

Family & Friends 3

Movers 2

72 giờ

Family & Friends 3

Movers 3

72 giờ

Family & Friends 4

Movers 4

72 giờ

Family & Friends 4

Cambridge Movers

 45 giờ

Cambridge Movers Tests

 CẤP ĐỘ FLYERS

 Flyers 1

72 giờ

Family & Friends 5

Flyers 2

72 giờ

Family & Friends 5

Flyers 3

72 giờ

Family & Friends 6

Flyers 4

72 giờ

Family & Friends 6

Cambridge Flyers

45 giờ

Cambridge Flyers Tests